Győri orvoskereső
Fényháza Gyógyászat-Győr
Tünetmentesen Közhasznú Alapítvány


Kevesen vannak, akik számára ne csengene ismerősen az Aranyág név. Magyarországon ez az első nagy televíziós jótékonysági mozgalom, amely 1995 óta rendszeresen jelentkezik a képernyőkön
Aranyág Alapítvány


A Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület 1985-ben alakult Győrött, azzal a céllal, hogy az egyre növekvő számú cukorbeteg gyermek gondozását, kezelését segítse, illetve beilleszkedését a mindennapi életbe megkönnyítse. Az Egyesület és az általa szervezett rendezvények jó lehetőséget adnak arra, hogy a hasonló problémával küzdő családok találkozási lehetőséget kapjanak, kicserélhessék tapasztalataikat
Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület


A Gézengúz Alapítvány 1990-ben Budapesten jött létre azzal a céllal, hogy korai, összetett habilitációs és rehabilitációs tevékenységgel lehessen a születési károsult gyermekek és családjuk megsegítésére. Az Alapítvány fő célja a központi és perifériás idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek terápiája, valamint az eltérő fejlődésű és az egészséges csecsemők, kisgyermekek mozgásos és értelmi képességeinek maximális kiaknázása, a stabil pszichés fejlődés hátterének megteremtése, a család integritásának, az anya-gyermek pszichés egységének védelme a korai integráció tükrében
Gézengúz Alapítvány


A Gyermekétkeztetési Alapítvány alapító okirata két fő célt tuz ki az Alapítvány elé: Ennivalóval segíteni az éhezo gyermekeken, Segíteni a gyermekeket az iskolán túli képzésben
Gyermekétkeztetési Alapítvány


A Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány1997. decemberében alakult, célja a súlyos, életveszélyes állapotban levő gyermekek és csecsemők ellátásának támogatása, ezen a területen dolgozó szakorvosok, orvosok, nővérek továbbképzésének támogatása
Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány


Gyermekrák Alapítvány
Gyermekrák Alapítvány


A Győr Első Lions Club megalakításának gondolata Michelle Lipani a portogruaroi Lions Club egyik tagjának fejében született meg 1990-ben
Győri Lions Alapítvány


A Lurkó Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány 2002 novemberében alakult. Alapítványunk három játszóházat alakított ki, (egyet a gyermekosztályon fekvő gyermekeknek, egyet a gyermekambulancián vizsgálatra várakozó gyermekeknek, egyet pedig a gyermeksebészeten kezelt kis lurkóknak) ahol önkéntes segítők terelik el a gyermekek figyelmét betegségükről játékkal, kézműves foglalkozásokkal
Lurkó Alapítvány


A hospice ellátás egyik legfontosabb jellemzője, hogy a beteg életminőségének javítását tűzte ki célul. Ennek megfelelően a gondoskodás nem csupán a beteg testi, hanem a lelki, szociális és spirituális igényeire, valamint a hozzátartozók segítésére is kiterjed mind a betegség fennállása, mind a gyász ideje alatt
Magyar Hospice Alapítvány


Mikulás Posta  egész éven át fogadja a gyerekek - fiatalok leveleit! Karácsony elött 400 - 450 nyugdíjashoz látogat el a Mikulás a Kismanókkal és teszi meghittebbé a szeretet ünnepét ajándék és anyagi támogatásával
Mikulás Alapítvány


A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A segélyvonalra, amely mind a mai napig az egyetlen olyan célzott telefonos szolgáltatás e témában, amelyek képzett női önkéntesek működtetnek civil szervezeti keretek között. Immár 13. éve érkeznek hozzánk hívások az ország minden részéről. Este hattól tíz óráig tartó ügyeletünk napi 5-8 bántalmazással és családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyet regisztrál
NaNe Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen


A Szószóló Alapítvány fő célkitűzései: Vizsgálja a hazai betegjogokkal kapcsolatos szabályozást és gyakorlatot, s ha szükséges, javaslatot tesz azok megváltoztatására. Segítséget nyújt a betegjogokkal kapcsolatos új megoldások kikísérletezéséhez és hazai bevezetéséhez Együttműködik más hazai, illetve külföldi betegjogi szervezetekkel. A fontosabb betegjogokat érintő kérdésekről tájékoztatja a nyilvánosságot
Szószóló Alapítvány A Betegek Jogaiért


Alapítvány

Az alapítvány vagyoni értékek felajánlását jelenti az alapító által megjelölt törvényes célra.


Fogalma

A mai magyar jog szerint magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekű célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy.


Története

Az alapítványoknak régi hagyománya vannak Magyarországon és egész Európában. Eredetileg a nemesi családok által létrehozott pénzbeli vagy vagyoni alap volt különféle jótékony célokra, az iskolázás, egészségügyi ellátás fejlesztésére, az egyház, a családtagok támogatására stb. Ez része volt a földesúri kötelezettségeknek. 1030 körül Szent István király alapított ispotályt a magyar zarándokok részére Jeruzsálemben, majd 1135-ben Petronella úrnő vásárolt ugyanitt házat a zarándokok elszállásolására. Ezen intézmények később a Szent István Kanonokrend kezelésébe mentek át. Horváth György és Szirmay Mihály Miskolcon 1407-ben a Mindenszentek ispotályos egyház igazgatójának Tenke falut adományozta egy halotti mise alapítványául.

Számos nagy országos intézmény alapítványként jött létre. Buda 1686-os visszafoglalása után Széchenyi György esztergomi érsek több mint félmillió forintot hagyott a budai várfalak helyreállítására, a jezsuita és a kapucinus rendház felépítésére, a pesti invalidusházra és a polgári kórházra. A 18.században további templomok, zárdák, vallási emlékművek, búcsújáró helyek létesültek. Az 1760-90-es években a pesti tanácsnál egyszerű polgárok is tettek 2-20 ezer forint összegben alapítványokat a szegények és öregek javára. Széchényi Ferenc 1802-ben a Magyar Nemzeti Múzeum és az országos könyvtár alapjait teremtette meg. Marczibányi István 1815-ben a nemzeti színház, a Rókus-kórház, a budai irgalmas és a Szent Erzsébet gyógyító rendnek tett alapítványt.

Budapest szinte minden jótékony intézete alapítványként jött létre: szegényház Budán és Pesten (1817), vakok intézete (1826), árvaház (1843), Irgalom Háza (1892), Menház (1893), szülőotthon (1910), Kisipari Hitelintézet (1918). Kisebb alapítvány sok volt. Polgárok, társaságok, egyesületek intézmények létesítették árvák nevelésére, tanulók jutalmazására, kórházi ápolásra stb. 1934-ben a főváros már 407 alapítványt kezelt: árvaházi helyekre 102 alapítványt, diákok jutalmazására 65 alapítványt, özvegyek, árvák, vakok javára 59 alapítványt, menhelyekre, szeretetotthonokra 52 alapítványt, sírok, kripták fenntartására 41 alapítványt, kórházi ápolásra 39 alapítványt, egyéb szociális célokra 24 alapítványt, irodalmi és művészi díjakra 18 alapítványt, kiházasításra 7 alapítványt.

A második világháború utáni szocializmus a társadalmi élet összes eleme fölött igyekezett központi hatalmat gyakorolni. Ezért az alapítványok a harmadik szektornak nevezett többi társadalmi szervezettel, egyesülettel együtt elveszítette önállóságát vagy teljesen megszűnt. Az állam központosította a szociális feladatok ellátását is. Független alapítványok létrehozására és a civil szféra újjászerveződésére csak az 1989-es rendszerváltás után kerülhetett sor.

A rendszerváltás előtt a Polgári törvénykönyv eredeti rendelkezései szerint az alapítvány olyan önálló vagyon volt, amelynek felhasználási célját az alapító határozta meg, kezelésére megfelelő szervet rendelt ki, s a vagyonból származó jövedelmet a kezelő szerv a cél szolgálatában köteles volt felhasználni. Ha az alapító kezelő szervet nem jelölt meg, a felügyeleti hatóság intézkedett annak felállításáról.

Forrás: Wikipédia
Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 3.0


Dohányzás leszoktatás biorezonanciával
Az elektromágneses biostimuláció segítségével gyorsan és hatékonyan szabadulhat meg káros szenvedélyétől, a nikotinfüggőségtől!
Tovább a cikkhez


Szokjon le dohányzásról egy komplex program segítségével
2008-óta segítek az embereknek a dohányzás abbahagyásában egy olyan módszerrel, amit saját magam és dohányzó családtagjaimon teszteltem le elsőként. Vallom, hogy igazából olyan terapeuta tud hiteles lenni, aki saját maga is megtapasztalta a több éve tartó dohányzás káros hatásait, a leszokást megnehezítő tényeket, szervezete ellenállását a ?dohányzásmentes ? életre való átálláskor.
Tovább a cikkhez


Nikotin - Stop - Az eljárás lényege
A készülék 2x15 perces előre beprogramozott terápiát nyújt a leszokni vágyóknak. A készülékbe kódolt dohányfrekvenciák  a készüléken áthaladva fordított (inverz) tükörkép formában jutnak vissza a szervezetbe, ahol a hullám tan törvényszerűségének köszönhetően a két hullám találkozásakor kioltja egymást.
Tovább a cikkhez


Dohányzásról leszokás - Előnyök - Mit nyerek?
Jelentős anyagi megtakarítást, amely akár 20-30 ezer forint is lehet havonta
Tovább a cikkhez


Dohányzásról leszokás - Hasznos tanácsok
A kezelés nyomán felszabaduló nikotin és melléktermékei a kiválasztó szervek segítségével a biológiai törvények sorrendjében távoznak, emiatt kérjük félóránként igyon meg egy pohár teát, vagy vizet
Tovább a cikkhez


Ultrahangos alakformálás
Ultra Cell - Csak zsírt veszíthet - Hölgyeknek - Uraknak!
Tovább a cikkhez


Párkapcsolat, személyiség, Üzleti és egyéb társulások jellemzése
Ismerje meg a születési számában és nevében rejlő lehetőségeket, kockázatokat
Tovább a cikkhez


Sorsunk a számokban
Ismerje meg a születési számában és nevében rejlő lehetőségeket, kockázatokat
Tovább a cikkhez
Takarítás Győr